Regulamin wystawiania recept poza wizytą

Usługa skierowana jest wyłącznie do Pacjentów lekarzy Centrum Zdrowia MEDIQUS, którzy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy korzystali z konsultacji specjalistów, odbyli co najmniej dwie wizyty u specjalistów i posiadają dokumentację medyczną oraz przyjmują leki stosowane w leczeniu chorób przewlekłych, hormonalnej terapii zastępczej, antykoncepcji lub lekarz stwierdził na wizycie konieczność przyjmowania leków przez dłuższy czas i wyraził zgodę na wystawienie recepty.

Usługa nie dotyczy kontynuacji leczenia m.in.: w terapii psychiatrycznej, antykoncepcji awaryjnej, nasennych, uspokajających lub innych wymagających osobistego zgłoszenia się na konsultację.

Refundacja za leki wystawiana przez lekarzy Centrum Zdrowia MEDIQUS jest w każdym przypadku rozpatrywana indywidualnie zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami nałożonymi przez Ministerstwo Zdrowia.

Więcej informacji na temat przyznawania refundacji i wysokości zniżek w zależności od spełnionych kryteriów można znaleźć w obwieszczeniu Ministra Zdrowia listy leków refundowanych lub bezpośrednio podczas wizyty u lekarzy Centrum Zdrowia MEDIQUS.

Strona używa plików cookies, abyśmy mogli świadczyć usługi na wysokim poziomie.
Ok