Dr hab. n. med. Tomasz Gołąbek

WYKSZTAŁCENIE, PRZEBIEG PRACY KLINICZNEJ

Dr hab. n. med. Tomasz Gołąbek, MRCSI, FEBU ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku w 2000 roku. Po pięcioletniej pracy jako młodszy asystent w Klinice Urologii Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku i uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych, odbył półtoraroczny Fellowship z neurourologii i podoktorancki staż naukowy na Harvard Medical School oraz Boston University School of Medicine w USA. Następnie przeszedł formalne dwuletnie kształcenie specjalizacyjne z chirurgii w prestiżowym Royal College of Surgeons in Ireland, w Irlandii, uzyskując tytuł specjalisty chirurga I stopnia- tzw. Membership of Royal College of Surgeons in Ireland (MRCSI). Kolejnym etapem rozwoju było czteroletnie szkolenie z urologii w Cork University Hospital oraz Mercy University Hospital, Cork, w Irlandii. Po powrocie do Polski, kontynuował zdobywanie wiedzy i umiejętności urologicznych w Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku oraz w Katedrze i Klinice Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie, w którym do 2021 roku był adiunktem.

W roku 2015 Dr Tomasz Gołąbek zdał z wyróżnieniem europejski egzamin specjalizacyjny z urologii EBU - European Board of Urology i uzyskał tytuł specjalisty urologa. Ponadto ukończył studia podyplomowe: „Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

W 2017 roku Dr Gołąbek uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Docent Gołąbek jest laureatem licznych międzynarodowych nagród i wyróżnień, które zdobył w różnych okresach swojej kariery, a także stypendystą The European Urological Scholarship Programme (EUSP), a także stypendystą American Austrian Foundation oraz Open Medical Institute. Ponadto jest autorem dwóch książek i siedmiu rozdziałów w podręcznikach oraz ponad 70 prac opublikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych.

Dr hab. n. med. Tomasz Gołąbek zajmuje się diagnostyką i leczeniem wielu schorzeń urologicznych w tym nowotworów układu moczowego, jak również kamicy, chorób stercza (prostaty) oraz urologią czynnościową. Jednak jego główne zainteresowanie kliniczne dotyczy zapalenia prostaty i nawracających zakażeń układu moczowego oraz urologii estetycznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu międzynarodowemu stworzył jedyną w Polsce i unikatową w Europie, innowacyjną Klinikę Zapalenia Prostaty oraz Klinikę Zakażeń Układu Moczowego w których diagnozuje i z powodzeniem leczy te skomplikowane schorzenia. Dzięki stosowaniu najnowocześniejszych metod diagnostycznych oraz wielokierunkowej terapii, dr hab. n. med. Gołąbek uzyskuje całkowite wyleczenie przewlekłego zapalenia prostaty u około 70% pacjentów, a u pozostałych 25% znacznie zmniejsza dolegliwości i poprawia jakość życia chorych, zaś całkowite wyleczenie nawracających zakażeń układu moczowego w 97% przypadków. Skuteczność leczenia tych złożonych problemów urologicznych, plasuje prowadzone przez Docenta Gołąbka Klinikę Zapalenia Prostaty i Klinikę Zakażeń Układu Moczowego w czołówce takich centrów na świecie.

Kontakt

Rejestracja telefoniczna: + 48 22 602 24 00

ul. Domaniewska 48, Warszawa

ul. Apteczna 8, Dojazdów - Kraków

Umów się na wizytę

Strona używa plików cookies, abyśmy mogli świadczyć usługi na wysokim poziomie.
Ok