Dr n. med. Jakub Bukowczan

WYKSZTAŁCENIE, PRZEBIEG PRACY KLINICZNEJ

Dr n. med. Jakub Bukowczan ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 roku. Dalsze swoje ponad 10-letnie kształcenie podyplomowe oraz doświadczenie w zawodzie lekarza zdobywał za granicą: w Stanach Zjednoczonych, Irlandii oraz Anglii, gdzie ukończył specjalizacje z chorób wewnętrznych, endokrynologii oraz diabetologii w 2015 roku.

Dr Jakub Bukowczan, zdając wszystkie niezbędne egzaminy, został wpisany w poczet elitarnego towarzystwa internistycznego w Wielkiej Brytanii - Royal College of Physicians in London, oraz Irlandii - Membership of Royal College of Physicians of Ireland, jak również posiada pełną nostryfikację dyplomu lekarskiego w USA. Odbył po-specjalizacyjny staż kliniczny w Weill-Cornell Medical College/New York Presbiterian Hospital w Nowym Jorku w specjalistycznym centrum leczenia nadwagi i otyłości.

Dr Jakub Bukowczan jest członkiem wielu endokrynologicznych oraz diabetologicznych towarzystw naukowych w Europie, Wielkiej Brytanii oraz USA (Endocrine Society, Society for Endocrinology, European Society of Endocrinology, Association of British Clinical Diabetologists (ABCD). Aktywnie poświęca się publikowaniu oryginalnych prac naukowych, doniesień zjazdowych, recenzuje na zaproszenie dla wielu czasopismach naukowych i jest członkiem zespołu redakcyjnego w jednym z nich.

Dr Bukowczan został członkiem Akademii Szkolnictwa Wyższego w Anglii (Fellow of the Higher Education Academy in England), kończąc dwuletnie studia podyplomowe w zakresie nauczania w służbie zdrowia w elitarnym King’s College London w 2012, oraz nauczając i prowadząc zajęcia ze studentami medycyny w Newcastle University i Durham University w Anglii. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, stypendiów oraz wyróżnień.

W 2016 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem po przedstawieniu i obronie publicznej rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Ochronne i lecznicze działanie obestatyny w eksperymentalnych modelach ostrego zapalenia trzustki”.

Obecnie, Dr Jakub Bukowczan pracuje jako specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii oraz niechirurgicznego leczenia nadwagi i otyłości, a jego zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach peptydowych hormonów żołądkowo-jelitowych w eksperymentalnych modelach zwierzęcych ostrego zapalenia trzustki. Metody diagnozowania oraz leczenia nadwagi i otyłości wraz z ich powikłaniami, które Dr Bukowczan praktykuje i zaleca swoim pacjentom nauczył się podczas szkolenia w New York Presbiterian Hospital od profesora Louis Aronne'a, który jest autorytetem w dziedzinie obesitologii w USA i na świecie, autorem wielu książek i programów telewizyjnych w USA. Jest to leczenie niechirurgiczne będące holistycznym połączeniem diety, ćwiczeń oraz farmakoterapii w zależności od indywidualnych wskazań i przyczyn zaburzeń kontroli masy ciała wraz z jej ewentualnymi powikłaniami.

Dr Bukowczan, dodatkowo, studiując medycynę, jednocześnie ukończył studia muzyczne z tytułem Magistra Sztuk na Wydziale Instrumentalnym w klasie organów profesora Joachima Grubicha na Akademii Muzycznej w Krakowie w 2004. Następnie, jako stypendysta Fulbrighta, kontynuował dalszą podyplomową edukację muzyczną w zakresie muzyki dawnej w USA.

Kontakt

Rejestracja telefoniczna: + 48 22 602 24 00

ul. Domaniewska 48, Warszawa

ul. Apteczna 8, Dojazdów - Kraków

Umów się na wizytę

Strona używa plików cookies, abyśmy mogli świadczyć usługi na wysokim poziomie.
Ok