Dr n. med. Marcin Skórski

Specjalista kardiolog

Kardiologią interesował się już w podczas studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Już wtedy aktywnie działał w kole naukowym studentów medycyny przy Klinice Kardiologii. Jest współautorem wielu prac naukowych i doniesień zjazdowych (publikowanych w Polsce i za granicą). Odbył staż w Klinice Kardiologii i Pulmonologii Uniwersytetu F. Wilhelma w Bonn. Jest stypendystą Ministra Zdrowia. Studia ukończył w 1998 roku - z wynikiem bardzo dobrym. 

Po stażu podyplomowym w 2000 roku rozpoczął pracę zawodową w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. Zdobył tam wiedzę i umiejętności praktyczne oraz odbył szkolenie specjalizacyjne. W 2005 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych.   Równocześnie z pracą zawodową podjął studia doktoranckie w Międzywydziałowej Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Lublinie. W ramach studiów prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami wydziałów: lekarskiego, pielęgniarstwa i farmacji. Studia te ukończył obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych w 2003 r.  W 2007 roku - jako najmłodszy wiekiem w powojennej historii Lubelszczyzny - został lekarzem koordynującym (ordynatorem) oddziału chorób wewnętrznych SP ZOZ w Łęcznej. W 2009 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii.

Równolegle rozwija prywatną specjalistyczną praktykę ambulatoryjną. Podczas całej swojej pracy zawodowej dr n. med. Maciej Skórski szczególny nacisk kładzie na szkolenie własne w dziedzinie echokardiografii oraz stały kontakt z aktualnymi standardami postępowania i aktualnymi wytycznymi towarzystw naukowych. Systematycznie uczestniczy w zjazdach i konferencjach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz licznych kursach, szkoleniach i sympozjach. Bierze czynny udział w wielu międzynarodowych konferencjach, m. in. w USA, Niemczech, Włoszech i Japonii gdzie regularnie prezentuje prace naukowe, których jest współautorem.

W pracy z pacjentem jego pierwszoplanowym celem jest przede wszystkim dokładne zdiagnozowanie problemu zdrowotnego. Jest doświadczonym echokardiografistą, prowadzi terapię nadciśnienia tętniczego - zwłaszcza powikłanego oraz chorób współistniejących (cukrzyca, miażdżyca, otyłość). Pomaga pacjentom z przebytym zawałem serca, niewydolnością serca, kwalifikuje pacjentów do leczenia kardiochirurgicznego oraz przezskórnego, czy wszczepienia sztucznego rozrusznika serca. W jego ocenie każdy rodzaj i sposób terapii powinien być zindywidualizowany, oparty na możliwie najmniejszej liczbie tylko niezbędnych leków i - przede wszystkim – możliwie jak najbardziej efektywny.

Kontakt

Rejestracja telefoniczna: + 48 22 602 24 00

ul. Domaniewska 48, Warszawa

ul. Apteczna 8, Dojazdów - Kraków

Umów się na wizytę

Strona używa plików cookies, abyśmy mogli świadczyć usługi na wysokim poziomie.
Ok